TÖDEB Hakem Heyeti

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca TÖDEB bünyesinde oluşturulan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti (Hakem Heyeti) faaliyete geçmiştir.

Hakem Heyetinin amacı, TÖDEB üyesi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile bireysel müşterileri arasında 6493 sayılı Kanun kapsamında sunulan hizmetlerden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması olup, bu kapsamda yalnızca TÖDEB üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanan gerçek kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır. Gerçek kişilerin bireysel nitelik taşımayan ticari faaliyet konularıyla ilgili işlemlerinden kaynaklanan başvuruları ile tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular ise kabul edilmemektedir. Bireysel müşterilerin Hakem Heyetine başvurmadan önce TÖDEB üyesi ilgili ödeme veya elektronik para kuruluşuna uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yazılı olarak uyuşmazlık ile ilgili başvuru yapılması zorunlu olup, başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ilgili üye tarafından; başvuruya cevap verilmemesi durumunda cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin (20 gün) bitiminden itibaren, ilgili üye tarafından verilen cevabın yeterli bulunmaması halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Heyete başvuruda bulunulabilir.

Başvuru Formuna//todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ üzerinden ulaşılabilmekte olup, formda yer alan ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu başvurunun elektronik olarak TÖDEB’e iletilmesi mümkündür.

Heyete hangi konularda başvurulabileceği, başvurmadan önce yapılması gerekenler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuruların hangi kriterlere göre değerlendirmeye alınacağı, değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceği, başvurunun sonuçlandırılması ve Heyet Kararlarının ilgililere bildirimi gibi hususlara ilişkin detaylı bilgilere Bilgilendirme Broşüründen ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu ve Broşür ücretsiz olup, TÖDEB’e şahsen gidilerek yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgilendirme Broşürü

Heyeti Başvuru Formu